Szkolenia

Dolnośląskie Biuro Jakości posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń. Nasza skuteczność wynika z kwalifikacji trenerów, ich doświadczenia w opracowywaniu programów szkoleniowych dostosowanych do wymagań klienta i prowadzeniu szkoleń w atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Szkolenia nasze cechują się dużą „dawką” praktycznych wskazówek i opierają się na ćwiczeniach i symulacjach typowych sytuacji z jakimi może spotkać się uczesnik szkolenia w życiu zawodowym.

Wysokie walory merytoryczne naszych szkoleń sprawiają, że realizujemy projekty szkoleniowe we współpracy z renomowanymi międzynarodowymi firmami szkoleniowymi i jednostkami certyfikującymi. Dzięki tej współpracy uczestnicy naszych szkoleń mają szansę otrzymać międzynarodowe certyfikaty i zaświadczenia.

Tematyka naszych szkoleń obejmuje szeroko rozumiane systemy zarządzania oparte na międzynarodowych i krajowych normach i standardach.

Szkolenia realizujemy w formule:

  • otwartej – dla wszystkich zainteresowanych proponowanym tematem. O szkoleniach otwarych będziemy informowali w harmonogramie szkoleń,
  • zamkniętej (tzw. dedykowanej) – szkolenia przygotowane zgodnie z wymaganiami organizacji i prowadzone w wyznaczonym przez klienta miejscu (siedziba firmy lub każde inne miejsce wskazane przez organizację),
  • szkoleń dofinansowanych – prowadzimy projekty szkoleniowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i w zależności od umów podpisanych z instytucjami finansującymi  proponujemy naszym klientom szkolenia dofinansowane nawet w 100%. Zaprawszamy do zakładki szkolenia dofinansowane EFS.