ISO 22000 

ISO 22000

1 września 2005 International Organization for Standardization (ISO) opublikowało normę ISO 22000 dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest to jednolity standard zastępujące wiele interpretacji i wytycznych do budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. ISO 22000 to norma, która definiuje wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez organizacje zajmujące miejsce w całym łańcuchu dostaw – „od pola do stołu”.

Norma obejmuje swym zakresem między innymi:

 • interaktywną komunikację (wewnętrzną i zewnętrzną);
 • zarządzanie systemami;
 • kontrolę zagrożeń w zakresie żywności przez zastosowanie programów wymagań wstępnych i systemów HACCP;
 • stałe udoskonalanie i uaktualnianie mechanizmów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

ISO 22000 zawiera 8 rozdziałów takich jak:

 • Zakres;
 • Norma powołana;
 • Terminy i definicje;
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Odpowiedzialność kierownictwa;
 • Zarządzanie zasobami;
 • Planowanie i realizacja bezpiecznych produktów;
 • Walidacja, weryfikacja, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

ISO 22000 to międzynarodowa norma, której stosowanie jest korzystne dla wszystkich organizacji z łańcucha dostaw żywności. Do organizacji takich należą między innymi producenci żywności, opakowań, sprzętu, środków czyszczących, dodatków spożywczych i innych składników przeznaczonych do konsumpcji oraz firmy cateringowe, usługowe zajmujące się magazynowaniem, transportem i dystrybucją.

Innymi standardami które mają na celu bezpieczeństwo żywności są IFS i BRC.

IFS to standard opracowany przez niemieckich i francuskich detalistów i hurtowników (HDE i FCD). W związku z powyższym niemieckie i francuskie sieci wymagają od współpracujących kontrahentów spożywczych wdrożenia i stosowania standardu IFS. Możemy tu wymienić takie sieci jak: Metro AG, REWE, Aldi, Tengelmann, Globus, Lidl, Kaufland, Spar, Carrefour, Auchan, Geant.

Przy wdrażaniu systemu według wymagań IFS musimy brać pod uwagę wiele elementów np. Codex Alimentarius, normy ISO, normy już istniejące (np. BRC), zasady systemu HACCP.

System IFS precyzuje czynności związane ze zwalnianiem wyrobu, analizą, postępowaniem z wyrobem niezgodnym, określa wymagania w stosunku do działań korygujących oraz wymaga kontrolawania wyrobów i wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń eliminujących ryzyko fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń.

System IFS posiada odrębne wymagania dla:
 IFS Food – standard dla producentów, przetwórców żywności.
– IFS Cash&Carry/Wholesales – standard obejmujący czynności postępowania z produktami sprzedawanych luzem w hurtowniach spożywczych (zawiera również proces produkcji, w małej ilości produktów takich jak pieczywo, mięso).
– IFS HPC -standard który obejmuje producentów lub procesy produktów nieżywnościowych, takich jak kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego i codziennego użytku.
– IFS Logistics – standard obejmujący usługi logistyczne (transport, magazynowanie, kompletacja) wykonywane dla strony trzeciej.
– IFS Brokers – standard obejmuje usługi pośrednctwa (biura handlowego) towarami spożywczymi.

BRC to standard opracowany w Wielkiej Brytanii przez British Retail Consortium. Wymagany przez brytyjskie sieci handlowe takie jak np. TESCO, Marks and Spencer.

BRC podobnie jak norma ISO 9001 skupia uwagę na potrzebach i oczekiwaniach klienta, wymaga regularnych przeglądów i auditów wewnętrznych w obszarach mających krytyczny wpływ na bezpieczeństwo żywności. Nakłada obowiązek nadzorowania zakupów, akceptacji i monitorowania dostawców, opracowania procedur wykazujących zgodność systemu z wymaganiami BRC oraz nadzorowania dokumentacji i zapisów. Wymaga ponadto sporządzenia specyfikacji surowców i wyrobów gotowych, opracowania systemu identyfikowalności, zarządzania reklamacjami oraz precyzuje wymagania względem zakłady takie jak zasady postępowania pracowników, wyposażenie, stan infrastruktury, (pomieszczenia, urządzenia, sufity, otoczenie, transport itd).

W ramach wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 lub IFS/BRC oferujemy Państwu:

– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań norm i przepisów prawnych,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu wymagań normy,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia opracownaych rozwiązań organizacyjnych,
– szkolenia auditorów wewnętrznych,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.