ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009 jest Specyfikacją Techniczną ISO, która ujednolica amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA 6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) systemy jakości w branży motoryzacyjnej oraz uszczegóławia wymagania normy ISO 9001 w obrębie światowego przemysłu motoryzacyjnego. ISO TS 16949:2002 zostało opracowane przez członkówInternational Automotive Task Force (IATF), organizacji zrzeszającej miedzy innymi BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot-Citroen, Renault i Volkswagen. Japońscy producenci pojazdów byli także zaangażowani w opracowanie specyfikacji ISO/TS 16949:2009.

Członkowie IATF wymagają od swoich dostawców certyfikacji i przestrzegania ISO/TS 16949:2009, dlatego też w najbliższym czasie standard ten stanie się powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym a firmy z łańcucha dostawczego dla producentów pojazdów powinny już podejmować prace nad wdrożeniem zasad wynikających z ISO/TS 16949.

Wdrożenie i certyfikacja ISO/TS 16949:2009 potwierdza zgodność z normą, dzięki czemu zyskujemy argument potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych co ułatwia udowodnienie wymagającym producentom pojazdów, że Wasza firma jest zdolna do produkcji w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. Dodatkowymi korzyściami z wdrożenia ISO/TS 16949:2002 jest podniesienie kwalifikacji pracowników, wypracowanie efektywnego systemu zarządzania produkcją, zwiększenie wydajności, usprawnienie procesów i wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa.

Wdrożenia ISO TS 16949 może podjąć się każde przedsiębiorstwo z łańcucha dostaw dla branży motoryzacyjnej, realizując procesy wytwarzania lub przetwarzania materiałów produkcyjnych, części serwisowych czy podzespołów oraz obróbkę cieplną, malowanie, powlekanie powłoką metaliczną lub inne prace wykańczające. Wraz z normą ISO 9001:2008, specyfikacja ISO/TS 16949:2009 określa wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym.

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO/TS 16949:2009 oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy ISO/TS 16949:2009,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy ISO/TS 16949:2009,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia dokumentacji w życie,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg ISO/TS 16949:2009,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg ISO/TS 16949:2009,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.