Formularz

Oferta systemu

Nazwa firmy

Liczba zatrudnionych

Liczba oddziałów

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

Adres E-mail

Wiadomość

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Biuro Jakości s.c. zarejestrowane pod adresem ul. Marii-Curie Skłodowskiej 88, 59-301 Lubin.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia/umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowo posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Panią/Panem i będzie skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.