Formularz

  Oferta systemu

  Nazwa firmy

  Liczba zatrudnionych

  Liczba oddziałów

  Imię i nazwisko

  Adres

  Telefon

  Adres E-mail

  Wiadomość  [wpgdprc "Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę."]

  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Biuro Jakości s.c. zarejestrowane pod adresem ul. Marii-Curie Skłodowskiej 88, 59-301 Lubin.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia/umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

  Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Dodatkowo posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Panią/Panem i będzie skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.