ISO 22301 oraz BS 25999 BCM

ISO 22301 oraz BS 25999 BCM (Business Continuity Management), Zarządzanie ciągłością działania, to podejście do prowadzenia działalności organizacji w sposób pozwalający na utrzymanie określonego poziomu dostarczania produktów lub świadczenia usług w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu procesów organizacji. Zdarzenia, które mogą spowodować zakłócenie działania organizacji, to nie tylko powodzie, pożary lub inne katastrofy, które opisują media, ale również na przykład opóźnienia w dostawie surowców. Motywacją do zarządzania ciągłością działania są nie tylko wymogi wynikające z przepisów prawa, ale przede wszystkim świadomość, że kontrolowanie tego obszaru wpływa pozytywnie na wartość organizacji, wizerunek i możliwość osiągania wytyczonych celów.

System oparty o standard ISO 22301/BS 25999-2 pozwala określić potencjalny wpływ zakłóceń na organizację i stworzenie warunków budowania odporności na zidentyfikowane zagrożenia oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie ochrony kluczowych interesów właścicieli, reputacji i marki organizacji, a także wartości osiągniętych w jej dotychczasowej działalności. Zarządzanie ciągłością działania przeznaczone jest dla każdej świadomej organizacji, bez względu na jej wielkość i rodzaj.

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania:
– zwiększona wiedza na temat priorytetów w zakresie ochrony ciągłości funkcjonowania,
– podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wiedzy o ryzykach utraty ciągłości,
– efektywniejsze zarządzanie wydatkami na działania prewencyjne,
– skuteczniejsza realizacja strategii organizacji,
– udokumentowany zestaw procedur, planów i instrukcji pozwalający organizacji na utrzymanie określonej odporności na negatywne zdarzenia.

W ramach wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301/BS 25999 oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy ISO 22301/BS 25999,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu ISO 22301/BS 25999,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji, m.in. planów ciągłości działania,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia dokumentacji w życie,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg normy ISO 22301/BS 25999,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg normy ISO 22301/BS 25999,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.