PN-EN 9100

AS 9100 jest powszechnie przyjętym i znormalizowanym system zarządzania jakością dla przemysłu lotniczego. Został wydany w październiku 1999 r. przez Society of Automotive Engineers i European Association of Aerospace Industries.
AS 9100 zastępuje wcześniej wydany standard AS 9000 i w pełni wykorzystuje całość aktualnej wersji ISO 9001, dodając dodatkowe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Główni producenci przemysłu lotniczego i dostawcy na całym świecie wymagają zgodności i rejestracji AS 9100 jako warunek prowadzenia interesów z nimi.

Przed przyjęciem standardu lotniczego jakość określana była różnie przez korporacje, zazwyczaj używano ISO 9001 oraz własnych uzupełniających jakość przewodników (Boeing D1-9000, Q-standard). W ten sposób powstawał zestaw wymogów czasem sprzecznych, które były trudne do wyegzekwowania i wykonania. Najwięksi amerykańscy producenci lotniczych połączyli swoje wysiłki w celu utworzenia jednego, zunifikowanego standardu jakości, co zaowocowało standardem AS 9100. Po wydaniu AS 9100, takie firmy jak Boeing przestały korzystać z poprzednich suplementów jakości i uznały zgodność z AS 9100.

Od czasu pracy nad aktualizacją standardu do ISO 9001:2000, grupa przemysłu lotniczego i kosmanautyki ściśle współpracuje z organizacją ISO. Normy serii 9100 ustanawiane są przez organizacje regionalne zrzeszone w IAQG (International Aerospace Quality Group). Dla Ameryki Północnej i Południowej organizacją regionalną jest AAQG (Americas Aerospace Quality Group) a normę o oznaczeniu AS sporządza SAE (Society of Automotive Engineers) w Europie organizacją regionalna jest EAQG (European Aerospace Quality Group) a normę o oznaczeniu EN sporządza AECMA (European Assosation of Aerospace Industries) ostanią, trzecią organizacja regionalną jest APAQG (Asia Pacific Aerospace Quality Group) obejmujaca kraje Azji i Pacyciku, normę sporządza o oznaczeniu JIS SJAC (Society of Japanese Aerospace Comapnies).

AS 9100 wersji C został wydany w styczniu 2009. 

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg PN-EN 9100 oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy PN-EN 9100,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy PN-EN 9100,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia dokumentacji w życie,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg PN-EN 9100,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg PN-EN 9100,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.