IRIS

W 2005 roku IRIS Group powołała organizację UNIFE czyli Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych, którego celem jest kreowanie standardów jakości w przemyśle kolejowym. Stowarzyszenie tworzą dominujący na rynku światowym producenci infrastruktury transportowej m.in. Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation i Bombardier Transportation.
UNIFE, patrząc przez pryzmat ciągłego rozwoju branży kolejowej, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności wśród poddostawców przemysłu kolejowego opracowała międzynarodowy standard certyfikacji IRIS – International Railway Industry Standard. Standard IRIS uzupełnia system ISO 9001 o specyficzne wymagania branżowe, dlatego też daje możliwość, wszystkim przedsiębiorstwom uczestniczącym w łańcuchu logistycznym, uzyskania jednolitego certyfikatu w całej branży.

Inicjatywa UNIFE dotycząca stworzenia Standardu dla branży kolejowej wywodzi się z faktu istniejących już indywidualnych standarów jakości dla przemysłu lotniczego, samochodowego i spożywczego. Certyfikacja wg IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie jak również producentów systemów informatycznych. Celem IRIS jest:wdrożenie globalnego, jednolitego systemu oceny producentów dla kolejnictwa,stworzenie w pełni przejrzystego, charakteryzującego się wysoką jakością łańcucha dostaw.Standard charakteryzuje się uniwersalnym językiem, jednolitymi wytycznymi do oceny oraz wzajemnym uznawaniem auditów.
Wszyscy producenci dla kolejnictwa będą mogli starać się o certyfikat IRIS. Wdrożony standard, poparty przyznanym certyfikatem, zastąpi indywidualną ocenę dostawców przeprowadzaną co najmniej przez czterech dominujących producentów w branży kolejowej, inicjatorów IRIS tj. Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation i Bombardier Transportation. Każdy audit na zgodność z wymaganiami IRIS obejmuje także audit na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001.

Pomyślnie zakończone wdrożenie IRIS przyczyni się do powstania sytuacji, w której korzyści odniosą zarówno producenci dla kolejnictwa (producenci, poddostawcy sprzętu kolejowego, systemów informatycznych dla kolejnictwa) jak i ich odbiorcy (ostateczni producenci infrastruktury kolejowej, posiadacze taboru kolejowego).

Korzyści z wdrożenia IRIS:
– wzrost jakości na całym łańcuchu dostaw,
– wzrost skuteczności oceny i zatwierdzania poddostawców dla kolejnictwa,
– obniżenie kosztów producentów i poddostawców,
– polepszenie dostępności do specyficznych, znaczących danych dotyczących producentów dla kolejnictwa, co ma na celu polepszenie współpracy i realizacji interesów w branży,
– jednolita, uznana na całym świecie certyfikacja zamiast różnych standardów producenckich,
– zwiększenie efektywności urządzeń taboru kolejowego.

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg IRIS oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań IRIS,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu IRIS,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia dokumentacji w życie,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg IRIS,- pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg IRIS,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.