Metoda oceny CAF

Administracja publiczna w dobie rozwiniętej demokracji i wysokiej świadomości społeczeństwa musi pełnić wiele ponadstandardowych funkcji. Działania takie jak dbałość o infrastrukturę miejską i jej rozwój, jakość usług, bezpieczeństwo obywateli, rozwój oświaty, zabezpieczenie socjalne stają się równie istotne jak działania ustawowe. Ustanowione standardowe mechanizmy nie są jednak gwarantem wysokiej jakości podejmowanych działań. Wytyczanie nowych celów i kierunków działań wymaga od administracji publicznej systematycznej oceny, a jednym z modeli diagnozy i oceny jest popularny i skutecznie realizowany przez tysiące urzędów na całym świecie CAF (Common Assesment Framework), który skutecznie zobrazuje mocne strony organizacji oraz wskaże obszary, które warto doskonalić.

Metoda Oceny CAF to narzędzie do kompleksowego zarządzania jakością usług. Jest wykorzystywania w różnych organizacjach sektora publicznego – na szczeblu krajowym, regionalnym jak też lokalnym. Zgodnie z tą metodą organizację poddaje się regularnie oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza narzędzia, dzięki któremu podmioty z sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Metoda Oceny CAF Powstała w wyniku porozumienia zawartego między ministrami krajów członkowskich UE odpowiedzialnymi za administrację publiczną. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników).

W ramach wdrażania Metody Oceny CAF oferujemy Państwu:
– szkolenia wstępne dla kadry z zakresu Metody Oceny CAF,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia opracownaych rozwiązań organizacyjnych wynikająych z 10 kroków Metody CAF.